Subsidieverwerving in drie stappen

 
Subsidieverkenning
De Kroon op uw werk verkent de subsidiemogelijkheden aan de hand van een vraaggesprek. Tijdens dit gesprek komen onder meer onderwerpen als de huidige situatie, investeringsplannen en eventuele nieuwe samenwerkingsvormen aan de orde. Op grond van tijdens het intakegesprek verkregen informatie, worden de subsidiemogelijkheden benoemd.

Uitwerking subsidiemogelijkheden
De resultaten van de subsidieverkenning worden in de vorm van een kort overzicht met concrete subsidiemogelijkheden uitgewerkt. In een terugkoppelingsgesprek wordt in gezamenlijkheid besloten of, en zo ja welke, subsidiemogelijkheden door De Kroon op uw werk voor opdrachtgever worden aangesproken.

Aanvragen en begeleiden subsidiegelden
De Kroon op uw werk begeleidt bij het uitwerken van de geconstateerde subsidiemogelijkheden. Op verzoek kunnen de werkzaamheden bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van een volledige aanvraag, of uit het geven van een second opinion op een door opdrachtgever zelf opgestelde aanvraag. Na het indienen van een aanvraag wordt contact gehouden met subsidiŽnt, om het proces zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
www.saia.nl