Subsidie en fondsen voor profit en non profit

 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van het verkrijgen van subsidie, kan een belangrijke rol spelen bij het wel of niet doorgaan van een project. Van belang is dat bekend is wat de beoordelings-criteria van de subsidieverstrekker zijn. Dat een aanvraag op tijd wordt ingediend, waarin precies datgene is verwoord wat nodig is. De Kroon op uw werk, met ruime ervaring in het het verwerven van nationale- en internationale subsidies en fondsen, kan ondersteunen bij dit proces en de kans op een geslaagde aanvraag zo groot mogelijk maken.

Voorbeelden zijn (startende) innovatieve ondernemers, ondernemers die op het punt staan te exporteren of nieuwe producten te ontwikkelen. Het kan ook gaan om instellingen (zoals medische maatschappen of welzijnsinstellingen) die met een nieuwe vorm van dienstverlening een voorbeeld zijn voor anderen.
Of het instandhouden van voorzieningen in plattelandsgemeenten (kinderopvang, winkels, ouderencafé´s etc).
De Kroon op uw werk kan op verzoek alle fasen van het subsidieverwervingsproces verzorgen. Het vaststellen van subsidiemogelijkheden, het introduceren van een project bij subsidieverstrekkers tot en met het opstellen en indienen van aanvragen en evaluatieverslagen.
www.saia.nl