Wat is mediation?

 
Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een neutrale deskundige –de mediator- de onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Het zo optimaal mogelijke resultaat moet uiteindelijk gezamenlijk door partijen worden gedragen. Een groot voordeel is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet (verder) onnodig wordt beschadigd.

Om voor de betrokken partijen de afspraken duidelijk te houden, sluit de mediator een mediationovereenkomst met de partijen. Als de mediation tot een oplossing leidt, wordt het vastgelegd in een voor partijen bindende vaststellingsovereenkomst.
www.saia.nl