Wanneer mediation?

 
Waarom mediation in het ene conflict wel toepasbaar is en in het andere niet, is afhankelijk van meerdere elementen. De belangrijksten zijn of partijen bereid zijn te overleggen over wat hen verdeeld houdt en de mate van escalatie. Hebben partijen elkaar iets te bieden?

Mediation kan succesvol zijn wanneer partijen na een langslepend conflict zo murw zijn geworden dat men het vechten wil opgeven. Denk aan slecht lopende familie- relaties, arbeidsrelaties, samenwerkingsverbanden, en projecten in iedere denkbare sector (bedrijfsleven, overheid, gezondheidszorg, onderwijs …).

“Als alle partijen tevreden zijn met de oplossing, wordt het van ondergeschikt belang wie er gelijk had”.
www.saia.nl