Waarom mediation?

 
Zelfstandigheid
Tijdens een juridische procedure wordt het geschil uit handen genomen en wordt uitspraak gedaan door een autoriteit. Bij de rechter trekt altijd één partij aan het kortste eind. Een mediationproces, waarbij partijen zelf tot de oplossing van een conflict komen, heeft op de langere termijn vaak een beter resultaat. Mediation staat voor het bereiken van een win-win situatie door middel van onderhandeling tussen partijen.

Creativiteit
De oplossingen in mediation zijn vaak heel creatief en op maat gesneden.

Tijd is geld
Conflictoplossing via de juridische weg is tijdrovend en daarmee kostbaar. Je bent al gauw een half jaar verder, terwijl mediation vaak een kwestie is van weken. Onder begeleiding van de mediator kunnen partijen binnen drie tot vier sessies tot een resultaat komen, dat ook in de toekomst zal voortduren. De rechter verwijst steeds meer terug naar mediation als partijen dit niet eerst hebben geprobeerd.

Geheimhouding
Op grond van de vooraf te sluiten mediationovereenkomst zijn alle partijen verplicht tot geheimhouding van alle tijdens de mediation bekendgemaakte stukken en gegevens.
www.saia.nl