Voorbeeld mediation?

 
De factor ‘tijd’ is belangrijk: hoe eerder actie wordt ondernomen, hoe meer kans op succes. Maar hoe langer wordt gewacht, hoe groter de kans dat (bijvoorbeeld) een arbeidsconflict tot grote proporties wordt opgeblazen. De werknemer meldt zich ziek en de werkgever zit met de handen in het haar.
Tijdens de mediation blijkt dat er geen oplossing in het conflict mogelijk is. De conclusie is dat partijen er beter aan doen afscheid van elkaar te nemen. Daaropvolgend vindt een ‘exit-mediation’ plaats om verdere escalatie te voorkomen. Partijen onderhandelen over de voorwaarden waaronder zij uit elkaar gaan.
Omdat een arbeidsconflict van invloed is op de sfeer binnen de onderneming en binnen het gezin, is het belangrijk voor zowel werkgever als werknemer om zo snel mogelijk tot een gezamenlijk aanvaardbare oplossing te komen.
www.saia.nl